Wet Kwaliteitsborging

De Wet Kwaliteitsborging is erop gericht de kwaliteit in de bouw te verbeteren. Belangrijke veranderingen zijn:

 1.  Er komen Kwaliteitsborgers die de kwaliteit van bouwwerken gaan controleren. Zij brengen o.m. risico's in kaart en verwachten van het bouwbedrijf dat deze de kwaliteit van de werkwijze aantoont. Aan het eind van het bouwproject stellen zij een Dossier Bevoegd Gezag op dat duidelijk maakt hoe de risico's zijn opgevangen en dat werkwijze en materialen voldoen aan de afspraken en kwaliteitseisen. De gemeente bepaalt aan de hand van dit dossier of oplevering van het bouwwerk kan worden toegestaan.
 2.  Opdrachtgevers hebben bij oplevering recht op een Opleverdossier, ook wel Consumentendossier genoemd. Dit bevat tenminste:
  - tekeningen en berekeningen betreffende het bouwwerk en de bijbehorende installaties;
  - een beschrijving van de toegepaste materialen en installaties, alsmede van de gebruiksfuncties van het bouwwerk;
  - gegevens en bescheiden die nodig zijn voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk.
  Het komt erop neer dat de opdrachtgever volledig inzicht moet hebben in hoe het bouwwerk tot stand is gekomen en welke materialen en apparatuur zijn gebruikt. Dat betekent ook dat alle opleverdocumentatie van onderaannemers en leveranciers aanwezig moet zijn, tot aan de gebruiksaanwijzingen en garantiebewijzen van de keukenapparatuur toe.
 3.  Het bouwbedrijf blijft aansprakelijk voor eventuele afwijkingen in het bouwwerk, ook als deze na oplevering aan het licht komen.
Berichten over Wet Kwaliteitsborging:
Bouwbedrijven in één keer klaar voor de Wet Kwaliteitsborging met Digitaal Bouwdossier
0
Bouwbedrijven in één keer klaar voor de Wet Kwaliteitsborging met Digitaal Bouwdossier
Bouwbedrijven in één keer klaar voor de Wet Kwaliteitsborging met Digitaal Bouwdossier