Bouwbedrijven in één keer klaar voor de Wet Kwaliteitsborging met Digitaal Bouwdossier

Bouwbedrijven in één keer klaar voor de Wet Kwaliteitsborging met Digitaal Bouwdossier

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen treedt definitief per 1 januari 2024 in werking.

De Eerste Kamer heeft definitief besloten de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024 in werking te laten treden. Dat betekent onder meer dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun bouwprojecten moeten kunnen aantonen in twee opleverdossiers. Met de software tool Digitaal Bouwdossier zijn aannemers direct klaar hiervoor. Als bouwbedrijf geef je kwaliteitsborgers toegang tot mappen en documenten die zij nodig hebben voor de opstelling van het dossier bevoegd gezag. Ook het maken van het opleverdossier voor de opdrachtgever is zeer eenvoudig. Tijdens het bouwproces geef je aan welke documenten daarin horen. Aan het eind van het project worden deze met één druk op de knop samengevoegd.

Digitaal Bouwdossier doet veel meer voor aannemers dan de bekende inspectietools die al enige tijd op de markt zijn. Het brengt alle informatie en communicatie over bouwprojecten in één systeem, waardoor alle betrokkenen altijd overzicht hebben.

1. Alle informatie altijd en overal beschikbaar

Alle bouwdocumenten worden op zeer eenvoudige wijze in het Digitaal Bouwdossier opgenomen, automatisch volgens STABU of volgens het eigen systeem. Iedereen kan zijn stukken hieraan toevoegen, op de plaats die bij zijn werkzaamheden passen. En alle betrokkenen kunnen de voor hen relevante informatie altijd en overal inzien. Dat geeft overzicht en rust.

2. Kwaliteitsborging vanaf de bouwplaatsVoor inspecties en verbeterpunten geldt hetzelfde. Op de bouwplaats maak je vanuit Digitaal Bouwdossier een foto met smartphone of tablet. Deze stuur je met toelichting en plattegrond naar medewerkers of onderaannemers. Na aanpassing sturen zij een foto en kun je het verbeterpunt als voltooid registreren. Met een helder dashboard zie je altijd precies wat er nog door wie moet gebeuren.

3. Opleverdossiers Wet Kwaliteitsborging simpel te realiseren

De wettelijk verplichte opleverdossiers zijn simpel te realiseren. Kwaliteitsborgers hebben documenten en foto's nodig die aantonen dat de kwaliteit is gewaarborgd. Door hen toegang te geven tot de mappen en documenten die zij nodig hebben, kunnen zij eenvoudig het dossier bevoegd gezag opstellen. Het opleverdossier voor de opdrachtgever moet volledig inzicht geven in hoe het bouwwerk tot stand is gekomen en welke materialen en apparatuur zijn gebruikt. Tijdens het bouwproces geef je aan welke documenten dit aantonen. Aan het eind van het project worden deze met één druk op de knop samengevoegd en heeft de opdrachtgever digitaal toegang tot het opleverdossier.

Zo zorgt Digitaal Bouwdossier voor een soepele samenwerking en duidelijkheid bij iedereen. Worden misverstanden voorkomen en worden faalkosten drastisch lager. Waardoor je als bouwbedrijf profiteert van een veel efficiënter bouwproces, aanzienlijk lagere kosten en een gezonde winst. En je bent direct klaar voor de Wet Kwaliteitsborging.

Download gratis het ebook 'Bouwprojecten Digitaliseren' op www.digitaalbouwdossier.nl en lees in 7 minuten welke obstakels bouwbedrijven tegenkomen in hun projecten, en hoe je deze eenvoudig kunt wegnemen.

Over de schrijver