De Wet Kwaliteitsborging gaat voor je bouwbedrijf veel veranderen

Begin op tijd; vanaf 1 januari 2024 gaat de Wet Kwaliteitsborging echt van start

Zorg ervoor dat je op tijd begint met de voorbereidingen voor de Wet kwaliteitsborging (Wkb). De wet is van toepassing op elk bedrijf in de bouw, en geldt voor elk soort bouwwerk. Of je nu een dakkapel plaatst of een appartementencomplex bouwt, je krijgt te maken met de Wkb. Bovendien geldt deze wet voor alle soorten opdrachtgevers.


De Wet Kwaliteitsborging verplicht elke aannemer om in een (consumenten)dossier aan te tonen dat ze hebben gerealiseerd wat is afgesproken en dat hij kwalitatief en degelijk werk heeft geleverd.


Digitaal Bouwdossier helpt je bij het structureren van je bouwprojecten. Door alle project informatie en communicatie onder te brengen in één gebruiksvriendelijke app. Kwaliteitsinspecties stuur je aan vanaf de bouwplaats. Met een helder dashboard weet je precies wie nog wat moet doen. Bovendien is het maken van de wettelijk verplichte opleverdossiers een peuleschil. Tijdens het bouwproces geef je aan welke documenten daarin horen. Aan het eind van het project voeg je deze samen met een druk op de knop.


Zo zorgt Digitaal Bouwdossier voor duidelijkheid bij iedereen en een soepele samenwerking in je bedrijf. Worden misverstanden voorkomen en worden faalkosten drastisch lager. Waardoor je als bouwbedrijf profiteert van een veel efficiënter bouwproces, aanzienlijk lagere kosten en een gezonde winst. En het werk ook nog eens veel leuker wordt. 


Met Digitaal Bouwdossier is het simpel om te voldoen aan de eisen van de Wkb. En je maakt je bouwprojecten veel eenvoudiger en winstgevender. Wil je meer weten? Ons team ontzorgt je graag!

Maak je bedrijf klaar voor het Wkb en ervaar het gemak en plezier van Digitaal Bouwdossier

Wat moet je als aannemer opnemen in het opleverdossier?


Iedere aannemer is verplicht om in een (consumenten)dossier aan te tonen, dat hij heeft gerealiseerd wat is afgesproken en dat hij kwalitatief en degelijk werk heeft afgeleverd. Ieder dossier moet bevatten:

 • Bewijs dat de afgesproken werkzaamheden zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld door foto’s van de werkzaamheden. 
 • Opsomming van de gebruikte materialen met uitleg hoe je deze hebt verwerkt.
 • Eventuele tussentijdse aanpassingen van de overeenkomst (meer of minderwerk) moet je schriftelijk vastleggen en aantonen met revisietekeningen. 
 • Alle berekeningen en tekeningen die je bij het bouwwerk hebt gebruikt.
 • Alle onderhouds- en instructieboekjes van apparatuur, bijvoorbeeld in de keuken.
 • Alle garantiebepalingen (indien van toepassing).


Door hier bewust mee bezig te zijn, zullen je medewerkers en onderaannemers veel actiever betrokken zijn bij de kwaliteit van hun werkzaamheden. Daardoor stijgt de kwaliteit, kost het werk minder tijd en gaan je faalkosten aanzienlijk dalen. Ook voorkom je discussies met opdrachtgevers en heb je veel minder werk aan het herstellen van opleverpunten.


De aannemer is volledig verantwoordelijk voor het opleverdossier. Je zult dus hiervoor nauw moeten samenwerken met je onderaannemers om een compleet dossier te kunnen opleveren. In Digitaal Bouwdossier kun je heel makkelijk onderaannemers toegang geven, zodat zij hun informatie snel en eenvoudig kunnen toevoegen. 

Digitaal Bouwdossier helpt je met de Wkb en met je projectinformatie en onderlinge communicatie

Dossierbeheer

 • Automatische mappenstructuur; STABU of eigen indeling.
 • Alle projecttekeningen en -documenten eenvoudig toe te voegen en in te zien. 
 • Alle mappen en documenten simpel te delen met medewerkers en onderaannemers.
 • Gebruikers zien relevante documenten en kunnen ze zelf ook toevoegen.
 • Alle projectdocumenten op één plaats, nooit meer misverstanden.

Kwaliteitsinspecties

  • Verbeterpunten of (tussentijdse) opleveringen zijn simpel te communiceren.
  • Maak foto's met smartphone of tablet, omschrijf het en geef de plaats aan op de tekening.
  • Deel het vervolgens eenvoudig met onderaannemers, medewerkers of klant(en).
  • Een helder en compleet dashboard laat je zien wat er nog te doen en door wie.
  • Zo is voor alle betrokkenen altijd duidelijk wat de status is van het project. 
  • En heb je alle communicatie over kwaliteitsborging op één plaats.

Opleverdossiers

 • Opleverdossier voor opdrachtgever en Dossier Bevoegd Gezag.
 • Alle mappen en documenten eenvoudig te delen met Kwaliteitsborger.
 • Documenten simpel oormerken die u wilt toevoegen aan opleverdossier.
 • Bij afronding van het bouwproject één druk op de knop om dit te delen.
 • Opleverdossier voor opdrachtgever eenvoudig digitaal beschikbaar.
 • Klaar voor WKB, nooit meer zoeken naar informatie en documenten.

Gebaseerd op succesvol Workflow Management Systeem

 • Digitaal Bouwdossier is gebaseerd op Informis; innovatieve software voor arbeids- en kennisintensieve processen. 
 • Dit Workflow Management System wordt op duizenden locaties succesvol ingezet om productiviteit en rendement sterk te verhogen.
 • Nederlandse cloudservers met hoogste security en beschikbaarheid.
 • Veilig en betrouwbaar met hoog uitbreidingspotentieel; bv. Werkplek Inspectie en Chat-functie.  

Klaar om relaxter te werken met meer marge?